Subscribe

Jawatan kosong UiTM Sarawak kampus Samarahan

Posted by ~ Run ~ on Thursday, April 9, 2009

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SARAWAK KAMPUS SAMARAHAN

Universiti Teknologi MARA Sarawak dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan TETAP di Kampus Kota Samarahan bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.


PUSTAKAWAN
(1 Kekosongan) s41

PEGAWAI PSIKOLOGI
(1 Kekosongan) s41UMUR
a.Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

b.Calon-calon kenaikan pangkat secara lantikan hendaklah berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


PERHATIAN KEPADA PEMOHON

a.Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.

b.Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan salinan sijil-sijil yang disahkan.

c.Hanya permohonan yang ditapis-senarai akan dipanggil untuk temuduga.

d.Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

e.Pemohon-pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di kampus-kampus cawangan.


CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh diperoleh dengan melayari laman web UiTM di http://www.sarawak.uitm.edu.my dan juga boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, UiTM Sarawak, Kampus Kota Samarahan. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat.


Tarikh tutup permohonan, 16 APRIL 2009.


Sila kemukakan permohonan kepada:


TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SARAWAK
KAMPUS KOTA SAMARAHAN
94300 KOTA SAMARAHAN
SARAWAK
NO.TEL: (082) 677 200


DOWNLOAD FORM

0 Comments:

Subscribe to: Post Comments (Atom)